Budget

Indien u zich vragen stelt over het budget van een restauratiewerk of onderhoudsbeurt, dan wordt er vooraf eerst een restauratieplan gemaakt, dat samen met u wordt besproken. Pas daarna beslist u.

Bij deze analyse wordt rekening gehouden met uw wensen, de specifieke problemen en de restauratie / technische mogelijkheden. Kortom: de speciale eisen waaraan juist uw opdracht moet voldoen

Onderzoek van uw klok

Het  internet is een prachtig medium, maar De KlokkenDokter zal u pas een concrete behandeling en budgetindicatie kunnen voorstellen nadat hij uw klok heeft onderzocht. Hiervoor is maar één oplossing: toon De Klokkendokter uw klok. Na telefonische afspraak bent u met uw klok welkom in het atelier. Bel daarvoor: Tel. 032326570. In het atelier zijn alle middelen aanwezig om uw klok nauwkeurig te onderzoeken.

Geen onaangename verrassingen achteraf

Indien gewenst maakt Bernard Meier, De Klokkendokter, samen met u, vooraf, een gedetailleerd restauratieplan. Daarbij wordt rekening gehouden met:
– Uw wensen
– De specifieke problemen
– De technische mogelijkheden

Kortom de speciale eisen, waaraan juist uw opdracht moet voldoen.

Het te verwachten budget

Na het zien van de klok kan een raming gemaakt worden. Een raming van de restauratiekosten is gratis, tenzij anders wordt afgesproken.

Het Huisconsult

De KlokkenDokter kan ook bij u thuis komen. Voor elke verplaatsing  en/of transport wordt een vergoeding gevraagd.

Naar =>Maatwerk en Methoden