Synastrone Duo klok

Synastrone duo klok: een set van twee klokken, is dat niet van het goede teveel?

Deze klokken werden gebruikt in sterrenwachten en zijn een hulpmiddel bij astronomische observaties.
Uiterlijk is er een duidelijk waarneembaar verschil: de linker klok telt 12 uur streepjes, de rechter 24.
Als je wat langer zou kijken, is merkbaar dat de rechter klok sneller loopt dan de linker.

Universal Time – Sidereal Time

De linker  klok geeft de gewone tijd aan ofwel de Universal Time (UT).
De rechter klok geeft de sterrentijd aan: Sidereal Time (ST) of Sterrentijd.
Een sterrendag is iets korter dan een gewone dag, hij duurt slechts 23u56m4.1s. Daarom loopt de rechter klok iets sneller dan de linker.

Dat vraagt om wat uitleg.

Zoals je zelf kan zien, schuift de sterrenhemel iedere dag een beetje op.
Als je ’s nachts telkens om 12 uur (linker klok) naar de zuidelijke hemel kijkt, zal je zien dat de sterren iedere dag iets verder naar het westen verschuiven. De ster die gisteren nog om 12 uur nog boven de kerktoren stond staat vandaag iets verder naar het westen ervan.

Als je dezelfde waarneming doet met de tijd van de rechter klok, dan staat die ster altijd om 12 uur boven de kerktoren, het hele jaar door. Ook overdag, maar je kan die ster dan niet zien, maar hij is er wel!

Eén keer per jaar staan de twee klokken met elkaar gelijk: op de dag dat de lente begint. De rechter klok die voor aardse begrippen te snel draait heeft er dan wel een dag meer op zitten.

Sterrenkundigen gebruiken deze siderische klok voor het lokaliseren van hemelobjecten.

Over het merk van de klokken Synastrone is mij niets bekend. In de literatuur en in al mijn klokkenboeken kan ik er niets over vinden. Indien iemand mij hier meer informatie kan bezorgen is dat meer dan welkom. Vermoedelijk dateren de klokken dateren uit de periode 1950-1970.

De naam lijkt een samenvoeging van synchroon en astronomie. De aandrijving van de klokken is immers elektrisch met een synchroon motortje, gewoon op de 220 volt  / 50 Hertz van het lichtnet.  De vaste frequentie van het lichtnet, zorgt ervoor dat de twee klokken keurig in de pas blijven lopen.


=> terug naar klokken voor sterrenwachten