Juriaan Wagenaar Amsterdam

Raderwerk van een Amsterdams staand horloge Juriaan Wagenaar, Amsterdam

Restauratie van een raderwerk getekend Juriaan Wagenaar Amsterdam ca 1705 werkzaam in Amsterdam.
Het tafereel op de klok is mythologisch geïnspireerd maar overgoten met een ‘Amsterdams sausje’. Met aanduiding van uren, minuten, seconden, datum, dag van de week, de maand, de maanfase, het uur van Hoogwater te Amsterdam. Met een bewegend scheepjesmechanisme!

 

Maanfase en uur van hoogwater in Amsterdam

 

Neptunus (Poseidon),  God van de zee

In eerste instantie een zoet water-god, maar onder invloed van de Griekse cultuur de god van de zee. De Grieken waren in tegenstelling tot de vroege Romeinen verwoede zeegangers en daar speelde de god Poseidon een belangrijke rol in.

Neptunus wordt meestal afgebeeld als een naakte of halfnaakte bebaarde man en heeft als attributen gewoonlijk een drietand of staf. Soms ook een dolfijn, een boeg van een schip, een scheepsanker of een globe. Ook zien we hem wel eens als een zeemeerman (half mens, half vis).

 

 

Mercurius (Hermus) God van de handel

In combinatie met de globe kan dit staan voor de ‘Internationale zeehandel’. Mercurius is de Romeinse god van de handel, reizigers en winst. Mercurius wordt afgebeeld met gevleugelde voeten, die snelheid symboliseren en met een zogenaamde caduceus: een staf met twee slangen omwonden en bekroond met twee vleugels.

De naam Mercurius is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat koopman betekent. De Griekse tegenhanger is Hermes.

 

 

De mythe van Andromeda.

Andromeda was in de Griekse mythologie de dochter van Kepheus en Cassiopeia, de koning en de koningin van de Ethiopiërs.  Haar moeder had beweerd dat ze mooier was dan de dochters van Nereus, de Nereïden. Als straf voor die hoogmoed zond Poseidon het zeemonster Ceto, die dagelijks het land teisterde. Het orakel had koning Kepheus echter verteld dat het monster Ceto zou verdwijnen als ze hem Andromeda zouden offeren. In de Griekse mythologie wordt Andromeda door de held Perseus gered van dit zeemonster waaraan zij werd geofferd.

Perseus had net Medusa verslagen en vloog met zijn gevleugelde paard Pegasus langs Ethiopië toen hij Andromeda aan de rots geketend zag met enkel sieraden als kleding. Hij werd op slag verliefd en bood de jammerende ouders aan hun dochter te redden en het monster te verslaan. In ruil zou hij met haar huwen. De ouders stemden ermee in en Perseus doodde het monster. Andromeda was echter al uitgehuwelijkt aan de broer van Kepheus, Phineus. Phineus kwam Andromeda op haar bruiloft met Perseus opeisen. Toen haar ouders hun belofte aan Perseus braken en de zijde van Phineus kozen, brak er een gevecht uit. Perseus nam het afgehakte hoofd van Medusa ter hand en versteende daarmee al zijn vijanden. Andromeda stond aan de zijde van Perseus en schonk hem vele kinderen. Als ode aan haar trouw werd ze door oppergod Zeus aan het hemelgewelf geplaatst. Ook de andere hoofdrolspelers kregen een plek, waarbij opgemerkt mag worden dat Cassiopeia, door haar ijdelheid ondersteboven werd geplaatst.

 Perseus komt op zijn gevleugeld paard Pagasus aangesneld, links staat Andromeda, het zeemonster in het midden.

 
Andromeda aan een rots geketend met enkel sieraden als kleding, staat op het punt om gedood te worden door het zeemonster Ceto. Je zou voor minder de hele dag met je hoofd ‘nee’ schudden…

 

Het zeemonster Ceto

 

Mensen wijzen naar Perseus

 

Schijf met de dagen van de week

 

Schijf met de maanden van het jaar

 

         

        

⇒Staande klokken