Doppelpendel – Teller Uhr, Leopold Haijs- Bamberg

Gerestaureerd door De KlokkenDokter.

en klokje met dubbele slinger en slagwerk op het uur. Verzilverde geel-koperen gedreven wijzerplaat, uur en minuutwijzer, de opwindgaten asymmetrisch op de wijzerplaat. Slingersysteem van het type Chevalier de Bethune. Periode:  Rococo (1760-1730). De loopduur is ruim een dag, slagwerk met alleen de uur slag op een bel.

 

 

De signatuur van de maker: Leopold Haijs Bamberg

De techniek van het mechanisme is van een buitengewone complexiteit, maar de bouw van het raderwerk is vrij eenvoudig. Dat gaf wel wat technische problemen:
– Het slagwerk en het gaande werk hadden elk een opwind-begrenzing. Deze ontbrak.
– Fouten in het raderwerk veroorzaakten een onbetrouwbare loop en stilvallen.
– De slingeruitslag was te klein om een betrouwbaar functioneren te verkrijgen.
– De slingers waren buitengewoon kwetsbaar en ontregelden snel.

⇒Chevalier de Béthune

Het uiterlijk: Reinigen en (gedeeltelijk) herverzilveren wijzerplaat, vernissen. Wijzers en slingergewichtjes vermeilvernissen: deze vernis geeft een oud-gouden patinaglans.

 

 

Kast-schroeven: Van het klokje waren in de loop der tijd een groot aantal schroeven verloren gegaan. De ontbrekende schroeven zijn dan ooit weer aangevuld met andere schroefjes. Dat maakte demontage en montage tot een erg delicaat werkje omdat al die schroefjes een verschillend schroefdraad hadden! Dat is nu vereenvoudigd tot slechts twee maten schroeven, zoals het oorspronkelijk was.

 

 

Raderwerk fouten: Tandwielen moeten bij elkaar passen. Bij dit raderwerk was dat niet altijd het geval. De klok viel telkens stil, doordat de vertandingen niet bij elkaar pasten. Voor de vervanging van de foute wielen, gebruikt De KlokkenDokter een speciaal door hemzelf ontworpen computerprogramma, dat na het invoeren van de opgemeten gegevens van het raderwerk, probleempunten aanwijst. De verkeerd gedimensioneerde raderen zijn vervangen door exemplaren van de juiste afmetingen. Het klokje loopt weer als een zonnetje!

 

 

⇒Tafelklokken