Mechatronics en de KlokkenDokter

Move!…

De KlokkenDokter ontwerpt, bouwt en herstelt ook dynamische opstellingen, voor tentoonstelling, musea of educatie. Als voor de opdrachtgever de oplossingen uitgeput zijn, begint hier de uitdaging!

Blader door deze pagina en neem contact met ons op voor uw projecten.


eenmalige producties
één persoon, één atelier
maatwerk, uw wensen

studie, ontwikkeling, uitvoering

Dit is het woordenboek van de technieken:

Adaptatie

Aanpassing van het object aan de nieuwe situatie van tentoonstelling of educatie.
De aanpassingen zijn dan soms noodzakelijk voor het nieuwe (soms intensieve) gebruik.
Als voorbeeld ziet u hier een opstelling met een zoötroop een historisch object uit de collectie van het filmmuseum Cinematek.


Woordenboek:
Animatronics

Animatronics is de techniek om een figuur te laten bewegen. Zoals de dino’s in Jurassic Park.


Woordenboek:
Automatie

Er zijn veel verschillende vormen van automatisering. Zelfs een verkeerslicht is er een voorbeeld van.

Het wordt bediend door een geautomatiseerd systeem. Het proces wordt geleid door een microcontroller.


Woordenboek:
Do-board

Dit is een opstelling waar de bezoeker manueel iets kan doen bewegen.
Een dergelijke opstelling is natuurlijk vandalisme-gevoelig. De bediening is immers afhankelijk van de willekeur (en kracht) van de bezoeker.


Woordenboek:
Duplicatie

Niet iedere object leent zich voor een educatieve opstelling. Het origineel kan bijvoorbeeld te fragiel zijn voor intensief gebruik.
Een door ons gemaakt duplicaat is dan een oplossing.


Woordenboek:
Elektrificatie

Het object aansluitbaar maken op een elektrische voeding, bijvoorbeeld 230 Volt wisselstroom of 12 Volt gelijkstroom.
Voorbeeld:
In de toverlantaarn (foto), brandt normaal een hete vlam die het nodige licht produceert. Dat is te omslachtig en te gevaarlijk om te laten branden in een (museale) vitrine. Een elektrische halogeen spot vervangt de oliebrander.


Woordenboek:
Mechanisatie

Mechanisatie spreekt voor zich. De handmatige handeling wordt vervangen door een mechanisme aangedreven door motoren (een mechaniek).
voorbeeld: Hier een voorbeeld van een kijkdoosje waarbij beurtelings licht van boven of van achter in de doos schijnt.
Gekozen is voor uiterst kleine en krachtige micromotoren (12 x 40 mm!).


Woordenboek:
Mechatronica

Samenstelling van de woorden mechanica en elektronica.


Woordenboek:
Micromotor

Als de aanpassingen van een historisch object zo onopvallend mogelijk moet zijn, kan de techniek op zeer klein formaat gemaakt worden. De micromotoren zijn traag of sneldraaiend, krachtig bij het starten of alleen bij hoog toerental


Woordenboek:
Microcontroller

Bij een complexe beweging wordt een super klein computertje gebruikt om alle acties te coördineren. Het programma van de acties wordt met een USB kabel in de chip geladen. Het is een veelgebruikte techniek. Denk bijvoorbeeld aan een broodmachine waar allerlei bakprogramma’s op een dergelijke chip zijn opgeslagen.
Met behulp van een laptop kunnen de acties naar wens worden aangepast


Woordenboek:
Motorisatie

In een museale opstelling is het meestal niet wenselijk dat objecten door de bezoeker direct met de hand worden aangedreven. Een motor biedt dan een oplossing. Een dergelijke opstelling is dan meteen “hufterproof”.
Motoren zijn er in allerlei soorten en maten.

Woordenboek:
Opto-elektronica

De Opto-elektronica (of optronica) is het werkgebied van de detectie, productie en regeling van licht.
De Klokkendokter heeft een uitgebreide expertise als het om LED verlichting gaat.
LED gaat lang mee (fit and forget), is dimbaar en kan geïntegreerd worden in gerobotiseerde besturingen.
Een LED kan op de kleinste plaatsen worden ingebouwd. Zoals hier in het Planetarium van de Zoo van Antwerpen.


Woordenboek:
Restauratie

Historische objecten dienen in topconditie gebracht te worden voor hun nieuwe functie als expositiemateriaal. Restauratie is dan noodzakelijk.

Hier ziet u de een voorbeeld van de restauratie van een Kinetoscoop van Edison. Dit is een toestel waar je een filmfragment kunt zien van een 30-tal seconden.
De kinetoscoop is gerestaureerd bij de KlokkenDokter.
Onopvallend voor de bezoeker is dat de techniek binnen dit toestel volledig aangepast is aan de tijd. De versleten mechanische delen zijn door restauratie in ons atelier weer in een perfect werkende originele staat gebracht.
Geschikt gemaakt voor het gebruik door publiek!


Woordenboek:
Robotisering

Hierbij neemt de opstelling zelf beslissingen, die afhangen van een bepaalde input die kan variëren naar gelang de omstandigheden. De opstelling komt alleen in actie als er een bezoeker voorbij komt.
Indien de bezoeker is vertrokken, stuurt de elektronica de opstelling automatisch terug naar de startpositie.


Voorbereiding:

Wat gaan we maken?…

Bij het ontwerp van een dynamische opstelling en bij de voorbereiding van de opdracht, zullen zorgvuldig een aantal elementen overwogen worden.
– Zijn de verwachtingen van partijen realistisch?
– Hoe zal de communicatie verlopen na oplevering?
– Welke (onder) aannemers zijn er betrokken bij het project?
– Wie doet het onderhoud of toezicht na oplevering?

Pas als een opstelling naar verwachting blijft functioneren, is er tevredenheid.

Eenvoud

Bij het ontwerp en de uitvoering houden we daarom bij voorkeur de techniek achter de schermen simpel.
– mechanische onderdelen worden op maat gemaakt, juist voor deze enkele toepassing.
– bij complexe besturingen wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van een pc, maar van een eenvoudige microcontroller die zichzelf kan resetten als er iets fout zou gaan.
– voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zal er rekening worden gehouden met de leverbaarheid achteraf.

Samen sterk

Indien een dynamische opstelling aan zijn lot wordt overgelaten heeft het geen lang leven. De opdrachtgever zal zich daarom vooraf moeten realiseren dat er een zeker engagement nodig zal zijn. Dit kan bestaan in het aanwijzen van een gemotiveerde medewerker of contactpersoon die na de oplevering instaat voor het toezicht en hierover met ons communiceert.
Indien de opdrachtgever het toezicht niet zelf kan uitvoeren, dan kunnen wij dat voor hem doen.

Verwachtingen

Het is niet altijd voorspelbaar wat het effect zal zijn van een opstelling, zowel bij de toeschouwer, als bij de opdrachtgever.
Het aftasten en definiëren van de verwachtingen is daarom bij de voorbereiding al heel belangrijk.
Achteraf zijn technische ingrepen meestal ingewikkeld, tijdrovend of soms helemaal niet meer mogelijk.
Het is vanzelfsprekend dat de meeste opdrachtgevers niet op de hoogte zijn van de technische mogelijkheden. In de ontwerpfase speelt onze kennis een belangrijke rol om de ideeën en wensen te vertalen in praktische haalbare techniek.

Testopstelling

Het vooraf testen van een opstelling is uiterst belangrijk. Meestal is daar op locatie niet de mogelijkheid voor.
Daarom worden alle opstellingen vooraf in ons atelier intensief in gebruik genomen. Het starten, bewegen en stoppen wordt duizenden keren uitgevoerd en dit in een in een kunstmatig “agressieve” omgeving.
Alle opstellingen die wij maken zijn maatwerk en meestal eenmalige opdrachten. Wij kunnen slechts een schatting maken van de betrouwbaarheid op de lange duur.
De betrouwbaarheidstest is dus belangrijk. En hoe zit het met de vandalisme-bestendigheid, is alles voldoende “hufterproof?

Ervaring

Onze kundigheid en ervaring op het gebied van fijnmechanica, elektronica en informatica is doorslaggevend als het gaat om technisch functioneren van een dynamische opstellingen. Alles wordt door ons zelf ontworpen en gebouwd, waardoor de opdrachtgever niet afhankelijk is van de welwillendheid van een (onbekende) onderaannemer. Vooral als er zich achteraf problemen zouden voordoen, is één enkel aanspreekpunt doorslaggevend.

Na levering

Een opstelling zoals wij die maken, heeft allemaal bewegende componenten. Deze opstellingen hebben een gebruiksfunctie, waarbij slijtage, bruikbaarheid, bedieningsgemak en betrouwbaarheid een rol spelen. Na oplevering staat u er als opdrachtgever echter niet alleen voor. Zo kan er bijvoorbeeld een maandelijks of jaarlijks contact voorzien worden na levering om (indien nodig) ondersteuning te bieden. Functioneert alles naar behoren? Zijn er aanpassingen nodig?

Levensverwachting

Bewegende componenten zijn aan slijtage onderhevig. Vooraf dient er duidelijkheid te zijn over de levensverwachting van een geleverde opstelling om teleurstelling te voorkomen.

Bij intensief gebruik of bij gevoelige techniek kan een onderhoudscontract nuttig zijn om een opstelling preventief te onderhouden.

Hierbij kan worden voorzien om periodiek de opstelling te evalueren en zo nodig te herstellen. Er kan ook gekozen worden dat wij slechts optreden na verzoek van de opdrachtgever.

Zowel heldere afspraken op het gebied van onderhoud als onze technische ervaring, spelen in het voordeel bij het functioneren van de opstelling.